ביטוח ועד בית לגור בשקט נפשי

ביטוח ועד בית לגור בשקט נפשי

ביטוח ועד בית מקרים רבים עשויים להתרחש בתחום ביטוח ועד בית ולכן יש יתרון לביטוח באמצעות פוליסה המכסה

את כלל דיירי הבניין. זאת, כדי שבקרות אירוע ביטוחי לא נהיה תלויים באלו שאין להם את הסכום הנדרש לשיפוץ עבור חלקם ברכוש המשותף.

כדי למנוע מצב שאתם תלויים בבעלי מקצוע מטעם חברת הביטוח (אינסטלטורים, חשמלאים, קבלני שיפוצים)

וכדי להשאיר את הבחירה בידכם, תוכלו לבחור פוליסה מתאימה ולציין זאת מראש. ניתן בתוספת תשלום לסמן בפוליסת הביטוח

‘שרברב פרטי’ במקום ‘שרברב הסדר’ למשל, ואז לקבל את הכסף מחברת הביטוח ולהתקשר באופן עצמאי עם בעל מקצוע, בכפוף לאישור שמאי

מקצועי שמנהל את התביעה. זה כמו שיש אפשרות בביטוח רפואי לבחור לאיזה רופא ללכת,

במקום להיות מוגבלים לרשימה שמספקת חברת הביטוח לרופאים מהחזר

מקדימים ביטוח ועד בית למכה

 גם אם אין לכם ועד בית או חברת ניהול, אתם חשופים לתביעות שיכולות להגיע למיליוני שקלים

ואף לאחריות פלילית במקרה של רשלנות בתחזוקת ביטוח ועד בית, שתוביל לנזק לעוברים ושבים.

אין כל ספק, שכאשר אין ועד בית ואין חברת ניהול, כל תאונה או נזק ירבוץ לפתחם של כל בעלי הדירות בבנין, ביחד ולחוד.

כולל בעלי דירות ש’רק’ משכירים את דירתם לאחרים ואינם מתגוררים בנכס. השכרה אינה פוטרת מאחריות. גם בבית שמשום מה אין בו ועד בית

ואין בו חברת ניהול צריך לעשות ביטוח. היעדר ביטוח חושף את כל בעלי הדירות לתביעות אישיות בגין נזקים,

ביטוח וועד 7

שנגרמו לנפש או לרכוש בתחומי הרכוש המשותף

איך פותרים סכסוך עם בעל מקצוע

 האחריות הנזיקית של בעלי הדירות חלה גם כלפיהם עצמם, גם כלפי אורחים ומבקרים בבית, גם כלפי ספקי שירותים וגם כלפי בעלי מקצוע שונים

אשר עובדים בשטח ביטוח ועד בית: מנקה, גנן, שומר או כל מי שמגיע לצורך ביצוע תיקון כלשהו בבית. התביעות עלולות להגיע לסכומים גבוהים ביותר.

חשוב לזכור שביטוח פרטי, שאדם עושה לדירתו או לרכושו, אינו מכסה, בוודאי לא באופן מלא, תאונות המתרחשות ברחבי הרכוש המשותף. הביטוח

של הרכוש המשותף אינו פוטר את בעלי הדירות מלבטח את אחריותם בתוך דירותיהם

לסיכום, טוב שכן קרוב מאח רחוק ואם מדברים על שכנים ביטוח ועד בית, טוב שיהיה לכם ביטוח בניין משותף טוב. פרטים נוספים

ומענה לכל שאלה בנושא החשוב הזה תוכלו למצוא באגודה לתרבות הדיור.

 

 

ביטוח וועד 2