נתחיל בעובדות: אין חובה בחוק לבטח את הרכוש המשותף. אבל מקרים כמו שריפות שפרצו בבנינים, ממחישים עד כמה לא לעשות ביטוח מבנה הינו מעשה של רשלנות ומחדל של ממש.

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה

אין מבנה משותף שבו מיותר לעשות ביטוח. “החסכון” של לא לעשות ביטוח, יעלה בסופו של דבר ביוקר. בכל בית, קטן כגדול, עלולים להתרחש אסונות כגון החלקות במדרגות, היתקלות בחפץ כלשהו המונח במעבר, נפילות וכד’

אין כל ספק, שכאשר אין ועד בית ואין חברת ניהול, כל תאונה או נזק ירבוץ לפיתחם של כל בעלי הדירות, ביחד ולחוד. כולל בעלי דירות ש”רק” משכירים את דירתם. השכרה אינה פוטרת מאחריות.

 גם בבנין שמשום מה אין בו ועד בית ואין בו צריך לעשות ביטוח בית. העדר ביטוח חושף את כל בעלי הדירות לתביעות אישיות בגין נזקים, שנגרמו לנפש או לרכוש בתחומי הרכוש המשותף. האחריות הנזיקית של בעלי הדירות חלה גם כלפיהם עצמם, גם כלפי אורחים ומבקרים בבית, גם כלפי ספקי שירותים ובעלי מקצוע שונים אשר עובדים בשטח הבית המשותף (כגון מנקה, גנן, שומר או מי שמגיע לתקן משהו). התביעות עלולות להגיע לסכומים גבוהים ביותר. חשוב לזכור שביטוח פרטי, שאדם עושה לדירתו או לרכושו, אינו מכסה, בוודאי לא באופן מלא, תאונות המתרחשות ברחבי הרכוש המשותף. הביטוח של הרכוש המשותף אינו פוטר את בעלי הדירות מלבטח את אחריותם בתוך דירותיהם.

ביטוח הרכוש המשותף אינו החלטה שדורשת רוב מיוחד או כינוס אסיפת דיירים. זו החלטה שהיא חלק אינטגראלי מניהול הבית המשותף ולכן ועד בית מוסמך ואף חייב לקבלה, גם ללא כל אישור

אין כמו בבית. טוב שעשית ביטוח מבנה.ביטוח מבנה 6

יש כיום מספר חברות ביטוח מובילות שמספקות פוליסה מקיפה וטובה וכדאי לקבל הצעות מחיר מ 2-3 חברות ביטוח, למרות שהפוליסות בסך הכל די דומות. כדאי גם לשקול בחיוב הרחבות של הפוליסה, הכל לפי נסיבות כל בית וצרכיו המיוחדים. בסך הכל הביטוחים אינם יקרים.

י ביטוח מבנה מכסה נזקים הנגרמים לרכוש המשותף כתוצאה מרעידת אדמה, פיצוץ צנרת מים, , התפוצצות בלון גז, סערה, סופה, נזק אשר נגרם בזדון ועוד. ביטוח מבנה אינו מכסה בלאי טבעי ואינו קשור למצב המערכות בבית. הוא מכסה נזקים בלתי צפויים. לשם כך נדרש ביטוח המבנה ואין כפל ביטוח בבית בו יש גם ביטוח ספציפי למעליות או למתקנים אחרים. עלות הביטוח משתנה לפי המבנה, קיום חניון תת-קרקעי ומעליות, עבר ביטוחי וכדומה..

ביטוח טוב אינו בהכרח ביטוח זול. חשובות יותר הן ההחרגות אשר מתלוות לכל כיסוי. לא קל לקרוא פוליסת ביטוח, גם עם זכוכית מגדלת וזה “סינית” לרוב האנשים. לכן כה חשוב להיוועץ תחילה עם איש מקצוע, בלתי-תלוי ובלתי קשור למבטח עצמו.

 

 

ביטוח מבנה 1